UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2 W AGH

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH ONLINE

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2020/2021. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu. 

Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów pierwszego roku (I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AGH) za wyjątkiem studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej na kierunkach:

  • Metalurgia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
  • Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia stacjonarne).
  • Inżynieria Obliczeniowa (studia stacjonarne).
  • Inżynieria Materiałowa (studia niestacjonarne).
  • Informatyka Techniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Studenci w/w kierunków i ścieżek odbywają obowiązkowe szkolenia BHP w ramach zajęć, zgodnie z programem studiów.

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP online  znajduje się TUTAJ.

Kurs BHP online rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2020 roku i trwać będzie do 18 grudnia 2020 roku (do godziny 23:59 CET). Zadaniem Państwa jest zalogowanie się na kurs oraz zrealizowanie pięciu tematów (wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu w wyżej wymienionym terminie.

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich pięciu tematów wraz z zaliczeniem pytań testowych w w/w terminie.

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AGH, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w AGH , przysługuje możliwość przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia zrealizowanego w latach ubiegłych jest informacja w systemie „Dziekanat XP” w zakładce dane dodatkowe (Szkolenie BHP).   W związku z trwającymi pracami nad zautomatyzowaniem procesu migracji danych z systemu Dziekanat XP do systemu USOS wszyscy studenci, którzy będą mieli udokumentowane szkolenie, będzie ono automatycznie przepisane a informacja o zaliczeniu będzie umieszczona w systemie USOS w późniejszym terminie. W przypadku wątpliwości czy posiadacie Państwo udokumentowane ukończenie  szkolenia w systemie Dziekanat XP proponujemy uczestnictwo w kursie. Szczegóły dotyczące kursu znajdziecie Państwo w komunikacie na stronie internetowej Sekcji BHP AGH pod adresem www.bhp.agh.edu.pl oraz stronie Działu Spraw Studenckich AGH pod adresem www.dss.agh.edu.pl

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

!!! UWAGA !!!

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

!!! UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Szczegóły dotyczące informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące w AGH, znajdują się TUTAJ.