OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH

Gratulując Państwu przyjęcia do Naszej Uczelni, serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Szkolenie dotyczy studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w AGH.

Zdając sobie sprawę z możliwych utrudnień w przybyciu w terminach obowiązkowych (trwające zajęcia, potrzebę załatwienia wielu spraw z tym związanych, późną godzinę rozpoczęcia szkolenia) chcemy zaproponować wcześniejsze (jeszcze przed rozpoczęciem zajęć) ukończenie szkolenia. Dla Państwa Wydziałów proponujemy do wyboru terminy szczególnie zalecane.

!!! UWAGA !!!

Przypominamy Państwu o wydrukowaniu i zabraniu ze sobą na szkolenie -  karty BHP (z kodem paskowym), dowodu osobistego i długopisu. Serdecznie zapraszamy.

Osoby, które odbyły szkolenie BHP dla studentów AGH w latach ubiegłych zapraszamy TUTAJ.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ BHP

dla studentów rozpoczynających naukę w AGH

Rok Akademicki 2017/2018 - studia stacjonarne

WYDZIAŁ

(nazwa skrócona)

Terminy szczególnie zalecane

Data/miejsce 

Terminy obowiązkowe

Data/miejsce

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (WGiG)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 17:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2016 (niedziela) – godz. 08:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

02 (poniedziałek). 10.2017 godz. 17:30 lub

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB)


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (WIMIiP) UWAGA - tylko kierunek „informatyka”

28.09.2017 (czwartek) – godz. 10:00

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 (sobota) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 14:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30 lub

06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 10:00

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 (sobota) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela)godz. 14:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30 lub

06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział  Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 10:00

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 17:00

30.09.2016 (sobota) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 11:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30 lub

05 (czwartek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 17:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 08:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

02 (poniedziałek) 10.2017 godz. 17:30 lub

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 17:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 08:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

02 (poniedziałek) 10.2017 godz. 17:30 lub

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC)

27.09.2017 (środa) – godz. 15:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 17:00

30.09.2017 (sobota) - godz. 13:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

05 (czwartek) 10.2017, godz. 17:30

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Odlewnictwa (WO)

27.09.2017 (środa) – godz. 15:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 17:00

30.09.2017 ( sobota ) - godz. 13:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

05 (czwartek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Metali Nieżelaznych (WMN)

27.09.2017 (środa) – godz. 15:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 17:00

30.09.2017 ( sobota ) - godz. 13:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

05 (czwartek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 17:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 08:30

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

02 (poniedziałek) 10.2017 godz. 17:30 lub

03 (wtorek) 10.2016, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Zarządzania (WZ)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 (sobota) – godz. 17:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Energetyki i Paliw (WEiP) UWAGA - tylko kierunek "Technologia chemiczna"

27.09.2017 (środa) – godz. 15:00

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 10:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

02 (poniedziałek) 10.2017 godz. 17:30 lub

03 (wtorek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 (sobota) – godz. 17:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

01.10.2017 (niedziela) – godz. 11:30

 Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

05 (czwartek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Matematyki Stosowanej (WMS)

28.09.2017 (czwartek) – godz. 13:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 (sobota) – godz. 17:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010 

06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (poniedziałek) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

Wydział Humanistyczny (WH)

27.09.2017 (środa) – godz. 15:00

29.09.2017 (piątek) – godz. 13:00

30.09.2017 ( sobota – godz. 17:00

Budynek  B-8 (WIMiC)– sala 010

06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30 lub

09 (pon) 10.2017, godz. 17:30

 

Centrum Dydaktyki  U-2, ul. Reymonta 7

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW AGH - NOWE WZORY SKIEROWAŃ

Dział Kadrowo-Płacowy oraz Sekcja BHP AGH informują, że nastąpiła zmiana druków skierowań na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
dla kandydatów na pracownika oraz pracowników AGH.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW AGH

Sekcja BHP informuje że szkolenia wstępne BHP w części instruktaż ogólny realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca) od godziny 7:30.

Miejsce szkoleń: Budynek U-3 (Przychodnia akademicka "Scanmed"), II piętro, pokój 206
lub pokój 208.

Szczegóły lokalizacji w zakładce TUTAJ.

!!! UWAGA !!!

Wyjątek stanowi pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca, kiedy to szkolenia realizowane są od godziny 8:30.

Miejsce szkoleń: Budynek U-2 (Centrum Dydaktyki AGH), II piętro, sala 205.

Szczegóły przebiegu szkolenia znajdują się TUTAJ.