UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2 W AGH

BHP AGH W OKRESIE WAKACJI 2021 ROKU

Kolejny rok akademicki za nami. Z okazji rozpoczynających się wakacji życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Przypominamy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom eksperymenty, badania oraz prace naukowe w AGH o obowiązku przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

Zwracamy uwagę, iż okres wakacji jest czasem zintensyfikowanych prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych na terenie AGH.

Zapraszamy do zapoznania się z Pismem Okólnym nr 4/2021 w sprawie BHP w okresie wakacji 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AGH, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Informacje dotyczące możliwości przepisania, znajdują się TUTAJ.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

!!! UWAGA !!!

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

!!! UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Szczegóły dotyczące informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące w AGH, znajdują się TUTAJ.