INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 W AGH

ZAKAZ PALENIA W BUDYNKACH I NA TERENIE OTWARTYM AGH

Sekcja BHP AGH przypomina o całkowitym zakazie palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie AGH. Szczegóły komunikatu znajdują się TUTAJ.

ZALECENIA DLA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY UCZELNI DOTYCZĄCE RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE UCZELNI

Szczegóły komunikatu zamieszczone są TUTAJ

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW AGH ONLINE

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2022/2023. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu. 

Obowiązkowe szkolenie skierowane jest do studentów, rozpoczynających kształcenie w AGH w roku akademickim 2022/2023 oraz studentów, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach. Szkolenie jest obowiązkowe a brak zaliczenia może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP online, znajduje się TUTAJ.

Zadaniem Państwa jest zapisanie się na kurs w terminie od 01 marca 2023 roku (od godziny 09:00 CET) do 24 marca 2023 roku (do godziny 23:59 CET) oraz zrealizowanie sześciu tematów (8 wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu najpóźniej do dnia 31 marca 2023 roku (do godziny 23:59 CET).

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich tematów wraz z pozytywnym rozwiązaniem pytań testowych w w/w terminie.

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 21 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2023 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Szczegóły dotyczące informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące w AGH, znajdują się TUTAJ.