UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2 W AGH

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW AGH ONLINE

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2021/2022. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu. 

Kurs skierowany jest dla studentów, rozpoczynających studia AGH w roku akademickim 2021/2022. W szkoleniu powinni uczestniczyć studenci, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach. Przypominamy, że brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów AGH może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP online, znajduje się TUTAJ.

Zadaniem Państwa jest zapisanie się na kurs w terminie od 28 września 2021 roku (od godziny 15:00 CET) do 12 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET) oraz zrealizowanie pięciu tematów (wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET).

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich pięciu tematów wraz z pozytywnym rozwiązaniem pytań testowych w w/w terminie.

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AGH, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Informacje dotyczące możliwości przepisania, znajdują się TUTAJ.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

!!! UWAGA !!!

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

!!! UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Szczegóły dotyczące informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące w AGH, znajdują się TUTAJ.