INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 W AGH

ZAKAZ PALENIA W BUDYNKACH I NA TERENIE OTWARTYM AGH

Sekcja BHP AGH przypomina o całkowitym zakazie palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie AGH. Szczegóły komunikatu znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W AGH

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2022/2023 oraz koniecznością realizacji obowiązkowych szkoleń BHP dla studentów, rozpoczynających kształcenie - Sekcja BHP AGH informuje, że w najbliższym czasie zostanie uruchomione szkolenie, dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH. Szkolenie realizowane będzie w formie  kursu on-line za pośrednictwem Uczelnianej Platformy e-Learningowej AGH. Dostęp do kursu będzie możliwy przez cały czas trwania, gdzie po zalogowaniu student samodzielnie będzie mógł realizować poszczególne tematy. Szczegóły dotyczące kursu, zostaną wkrótce opublikowane w formie komunikatów m.in na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich AGH, na stronach internetowych Państwa Wydziałów oraz na stronie internetowej Sekcji BHP AGH.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 21 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

INFORMACJA O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Szczegóły dotyczące informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące w AGH, znajdują się TUTAJ.