UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne, części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl. a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

W/w szkolenia realizowane są w każdy czwartek od godziny 9:00 (wymagane wcześniejsze zalogowanie się).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW AGH W SPRAWACH SZKOLEŃ BHP

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem ustala się co następuje:

1. Wstrzymuje się do odwołania dostarczanie przez studentów, dokumentów dotyczących zaliczenia szkoleń BHP zrealizowanych w latach ubiegłych.

2. W sprawach BHP wymagających wyjaśnień, uprasza się o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektonicznej. Dane kontaktowe Sekcji BHP w linku TUTAJ.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

Główny Inspektorat Sanitarny - Komunikaty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Informacje.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Stanowisko nr 1/2020 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.*

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2020 w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 10 kwietnia do godz. 24:00.*

Komunikat nr 12/2020 Kanclerza AGH w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem.*

Uzupełnienie do Komunikatu nr 12/2020 Kanclerza AGH w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem.*

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.

SARS-CoV-2 jak zapobiegać zakażeniu

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW AGH

Dział Kadrowo-Płacowy oraz Sekcja BHP AGH informują, że nastąpiła zmiana druków skierowań na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów na pracownika oraz pracowników AGH.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.