UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl. a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

Najbliższe szkolenie, odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku od godziny 9:00 (szczegóły szkolenia po wcześniejszym kontakcie mailowym).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW AGH W SPRAWACH SZKOLEŃ BHP

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem oraz fakt, że siedziba Sekcji BHP AGH dzieli pomieszczenia budynku U-3 wspólnie z Przychodnią akademicką "Scanmed". Ustala się co następuje:

1. Wstrzymuje się osobiste wizyty studentów w pomieszczeniach Sekcji BHP AGH do odwołania.

2. W sprawach BHP wymagających wyjaśnień, uprasza się o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektonicznej. Szczegóły w linku TUTAJ.

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

!!! UWAGA !!!

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

!!!UWAGA!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

Główny Inspektorat Sanitarny - Komunikaty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Informacje.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Stanowisko nr 1/2020 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.*

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku.*

Komunikat nr 31/2020 Kanclerza AGH zasad zabezpieczenia sanitarnego w okresie przywracania normalnego funkcjonowania Uczelni.*

Komunikat nr 32/2020 Kanclerza AGH dotyczący przywrócenia normalnego funkcjonowania systemów kontroli wjazdów na Uczelnię.*

Zasady zabezpieczenia sanitarnego Uczelni, obowiązujące do 1 czerwca 2020 roku. Wytyczne sanitarne dla osób przebywających na terenie Uczelni.

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach zmiany przepisów dotyczących badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.

SARS-CoV-2 jak zapobiegać zakażeniu

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.