SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW AGH

Sekcja BHP AGH informuje o najbliższym szkoleniu BHP dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu:

31 stycznia 2020 roku (piątek) o godzinie 15:30.

Miejsce: Budynek A3/A4 - sala 105, godzina 15:30

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów, którzy  rozpoczęli naukę
w semestrze zimowym 2019/2020  i nie odbyli jeszcze takiego szkolenia.

UWAGA 

Wszyscy studenci, którzy odbyli szkolenie BHP na AGH w latach ubiegłych 

nie muszą być obecni na szkoleniu i mają możliwość zaliczenia.

Szczegóły co należy zrobić aby zaliczyć szkolenie BHP z lat ubiegłych, znajdują

się TUTAJ.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW AGH

Sekcja BHP informuje że szkolenia wstępne BHP w części instruktaż ogólny realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca) od godziny 7:30. 

Miejsce szkoleń: Budynek U-3 (Przychodnia akademicka "Scanmed"); II p; pokój 208.

Szczegóły lokalizacji w zakładce TUTAJ.

!!! UWAGA !!!

Wyjątek stanowi pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca, kiedy to szkolenia (blok wszystkich 3 szkoleń) realizowane są od godziny 8:30.

Miejsce szkoleń: w dniu 3 lutego 2020 (poniedziałek)  - Centrum Energetyki  -  Pawilon C- 6; sala 107 - BHP;  sala 107 -Ppoż i ODO

Szczegóły przebiegu szkolenia znajdują się TUTAJ.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW AGH - NOWE WZORY SKIEROWAŃ

Dział Kadrowo-Płacowy oraz Sekcja BHP AGH informują, że nastąpiła zmiana druków skierowań na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów na pracownika oraz pracowników AGH.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.