OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH

Gratulując Państwu przyjęcia do Naszej Uczelni, serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Szkolenie dotyczy studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w AGH.

Zdając sobie sprawę z możliwych utrudnień w przyjściu na powyższe szkolenie (możliwymi zajęciami dydaktycznymi oraz mało wygodną godzinę rozpoczęcia szkolenia) wysoce zalecamy wcześniejsze (przed rozpoczęciem roku akademickiego) ukończenie szkolenia.

W oparciu o doświadczania z lat ubiegłych informujemy, iż szkolenia przed rozpoczęciem roku akademickiego zostały bardzo dobrze przyjęte przez studentów i zdecydowana większość w nich uczestniczyła.Ponieważ niektóre terminy (godziny) mogą być obciążone dużą frekwencją, dla pewności wejścia na salę proponujemy skorzystanie z terminów wcześniejszych. Harmonogram szkoleń zamieszczony jest poniżej.

!!! UWAGA !!!

Przypominamy  że zgodnie z komunikatem rekrutacyjnym, kandydat na studia zobowiązany jest wydrukować i zabrać na zajęcia kartę szkolenia (z kod. paskowym) w pełnym formacie A4 - poziomo.

Wskazane jest zabrać dowód osobisty oraz długopis. Serdecznie zapraszamy.

Osoby, które odbyły szkolenie BHP dla studentów AGH w latach ubiegłych zapraszamy TUTAJ.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH 2018/2019

Wydział Terminy szczególnie zalecane
Data/miejsce
Terminy obowiązkowe
Data/miejsce
Górnictwa i Geoinżynierii. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018 godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji.
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki.
27.09.2018 (czwartek)– godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki.
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Odlewnictwa. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Metali Nieżelaznych. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Zarządzania. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Energetyki i Paliw.
UWAGA Tylko kierunek "Technologia chemiczna"
27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Fizyki i Informatyki Stosowanej 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Matematyki Stosowanej 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7
Humanistyczny 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW AGH

Sekcja BHP informuje że szkolenia wstępne BHP w części instruktaż ogólny realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca) od godziny 7:30. 

Miejsce szkoleń: Budynek U-3 (Przychodnia akademicka "Scanmed"); II p; pokój 206 lub pokój 208.

Szczegóły lokalizacji w zakładce TUTAJ.

!!! UWAGA !!!

Wyjątek stanowi pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca, kiedy to szkolenia (blok wszystkich 3 szkoleń) realizowane są od godziny 8:30.

Miejsce szkoleń: w dniu 1 października 2018 (poniedziałek)  - Centrum Energetyki  -  Pawilon C- 6

Szczegóły przebiegu szkolenia znajdują się TUTAJ.

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW AGH - NOWE WZORY SKIEROWAŃ

Dział Kadrowo-Płacowy oraz Sekcja BHP AGH informują, że nastąpiła zmiana druków skierowań na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów na pracownika oraz pracowników AGH.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.