WYKAZ PRZYCHODNI

Osoby skierowane na badania lekarskie w związku z kształceniem w AGH nieodpłatnie realizują badania w przychodniach wymienionych w wykazie poniżej. 

Po zarejestrowaniu się na badania w sposób określony w wykazie, zgłaszają się na badania  w wyznaczonym miejscu i terminie.

Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza po przeprowadzonych badaniach, osoba badana jest zobowiązana bezzwłocznie przekazać do AGH.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na obowiązujące limity przyjęć na badania lekarskie przyznane przychodniom prosimy o bieżące sprawdzanie wykazu (może skutkować brakiem możliwości nieodpłatnej realizacji badań).


Wykaz przychodni uprawnionych do wykonania badań lekarskich dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów kształcących się w AGH.

 

Nazwa przychodni

Miejsce badań

Sposób rejestracji

Umowa ważna do:
Uwagi:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

31-504 Kraków 
ul. Zygmunta Augusta 1

 

tel. (12)424-20-13, (12)424-20-22 , (12)424-20-20

od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 7.00  do 15.00

 

       19.VI.2023 r.

Firma Marketingowo-Medyczna „MARKMED” Sp. z. o.o

31-952 Kraków

Przychodnia os. Urocze 2, II piętro

tel. (12)644-24-74

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 18.00

30.XI.2022 r.

Centrum Medyczne „MASZACHABA” Sp. z.o.o

31-202 Kraków

ul. Prądnicka 50

tel. (12)632-70-27,

503-405-366

 

poniedziałek–czwartek: 8:00 – 20:00

piątek: 7:00 – 19:00

30.XI.2022 r.

CenterMed Sp. z o.o.

31-530 Kraków

ul. Św. Łazarza 14

Tel. (12) 370-82-13

 

poniedziałek-piątek

30.XI.2022 r.