ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH STUDENCKICH

              Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                                 Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

                                                    al. Mickiewicza 30

                                                       30-059 Kraków

LOKALIZACJA

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej
                             im. Stanisława Staszica w Krakowie
                                            ul. Akademicka 5
                                         Budynek U-3, II piętro
                                            30-050 Kraków