ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH STUDENCKICH

              Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                                 Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

                                                    al. Mickiewicza 30

                                                       30-059 Kraków

LOKALIZACJA

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej
                             im. Stanisława Staszica w Krakowie
                                            ul. Akademicka 5
                                         Budynek U-3, II piętro
                                            30-050 Kraków

SEKCJA BHP AGH

Fragment mapy kampusu agh ze wskazaniem siedziby sekcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Fragment map to obszar od prawego górnego rogu fragment ulicy czarnowiejskiej, przedstawionej w formie nieregularnej linii w kolorze jasno żółtym, przechodzącej horyzontalnie w stronę prawą grafiki. Poniżej od lewej strony idąc w stronę prawą grafiki znajdują się dwuwymiarowe rysunki budynków agh oznakowanych od d6 do a2. Budynki o przezkaczeniu dydaktycznym oznaczone są w kolorem czerwonym, budynki użytkowe oznaczone są kolorem jasno niebieskim a budynki będące częścią miasteczka studenckiego oznaczone są kolorem ciemno niebieskim. Od lewego dolnego rogu na grafice umieszczona jest ulica reymonta w formie linii o nieregularnym kształcie w kolorystyce jasno żółtej. W jednej trzeciej szerokości obrazka od lewej strony w pobliżu ulicy reymonta znajduje się budynek oznakowany jako u3. Budynek ten zaznaczony jest pierścieniem koloru czerwonego do którego dochodzi znak graficzny strzałki również w kolorze czerwonym a przy samej strzałce znajduje się białe pole tekstowe na którym czcionką w kolorze czarnym widnieje napis sekcja bhp agh.