INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA PRACOWNIKÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

Wybrane przepisy BHP.

Szkolenia BHP dla pracowników AGH.

Druk karty szkolenia wstępnego BHP dla pracowników rozpoczynających pracę w AGH.

Materiały do samokształcenia kierowanego dla pracowników AGH.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW AGH

!!! UWAGA !!!

Nowe druki skierowania na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów na pracownika oraz pracowników AGH. Szczegóły komunikatu znajdują się TUTAJ.*

Obowiązujący druk skierowania na badania profilaktyczne (wersja .doc).*

Obowiązujący druk skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (wersja .doc).*

Skierowanie - zasady wypełniania druku.

Komunikat Kanclerza AGH nr 1/2017 - w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy. *

Komunikat Kanclerza AGH nr 130/2015 - w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. *

UPRAWNIENIA DLA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Szczegółowe informacje w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią znajdują się TUTAJ.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W AGH

Materiały pomocnicze przy ocenie ryzyka zawodowego w AGH znajdują się TUTAJ.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.