INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA PRACOWNIKÓW AGH

Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

Szkolenia BHP dla pracowników AGH.

Wybrane przepisy BHP.

Materiały do samokształcenia kierowanego dla pracowników AGH.

Druk karty szkolenia wstępnego BHP dla pracowników rozpoczynających pracę w AGH.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich dla pracowników AGH znajdują się TUTAJ.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W AGH

Materiały pomocnicze przy ocenie ryzyka zawodowego w AGH znajdują się TUTAJ.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.

UPRAWNIENIA DLA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Szczegółowe informacje w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią znajdują się TUTAJ.