PRACOWNICY AGH - SZKOLENIE BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Najbliższy termin szkoleń dla pracowników rozpoczynających pracę w AGH 
w pierwszym roboczym dniu miesiąca, odbędzie się:

2 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 8:30 - 10:00

Miejsce szkolenia:  Budynek C-6 (Centrum Energetyki) sala 503.

UWAGA !!!

Kartę szkolenia wydaje prowadzący instruktaż ogólny BHP.

Bezpośrednio po instruktażu ogólnym, pracownik jest zobowiązany odbyć kolejno:

w godz. 10:10 - 10:50 - przepisy ochrony ppoż w AGH.

w godz. 11:00 - 12:25 - ochrona danych osobowych - ODO.