PRACOWNICY AGH - SZKOLENIE BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Najbliższy termin szkoleń (pierwszy roboczy dzień m-ca) dla pracowników rozpoczynających pracę w AGH:

1 grudnia 2017 (piątek) godz. 8:30 - 10:00

Miejsce szkolenia:  Budynek C-6 (Centrum Energetyki) - sala 307/308, III piętro.

UWAGA !!!

Kartę szkolenia wydaje prowadzący instruktaż ogólny BHP.

Bezpośrednio po instruktażu ogólnym, pracownik jest zobowiązany odbyć szkolenia z:

w godz. 10:10 - 10:50 - przepisów o ochronie ppoż i ewakuacji w AGH.

w godz. 11:00 - 12:25 - ochrony danych osobowych - ODO.