NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Zgodnie z Art 32c ust 2, Prawa Atomowego ( Dz.U. 2019 poz. 1792) oraz na podstawie danych przekazanych przez Inspektorów Ochrony Radiologicznej informuje się:

działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wykonywana przez jednostki organizacyjne AGH w 2022 roku, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.