NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W AGH

Zgodnie z Art 32c ust 2, znowelizowanego Prawa Atomowego ( Dz.U. 2019 poz. 1792) informuje się:

działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wykonywana przez jednostki organizacyjne AGH w 2019 roku, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na  środowisko.