MATERIAŁY POMOCNICZE PRZY OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena  nie  była  wykonywana  oraz  wtedy,  kiedy  w  miejscu  pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu ryzyka lub zmianę jego oceny oraz przestrzegania.

Wybrane przepisy ogólne, dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić zawsze gdy:

  • tworzone są nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy,
  • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony,
  • wystąpiło  zdarzenie  wypadkowego  lub  awaria,  które uwidoczniły nowe zagrożenia,
  • zmiana w przepisach prawnych. 

Szczegółowe zasady sporządzania, dokumentowania i informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą w AGH zawarte są w ZARZĄDZENIU REKTORA NR 26/2017 W SPRAWIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO.*

Pomocnym w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego będzie przykładowy wykaz czynników stwarzających zagrożenie, który można pobrać TUTAJ.

Szczegółowe opisy stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego wg. Polskiej Normy PN-N-18002 oraz RISK SCORE znajdują się w linkach poniżej:

 

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.