PIERWSZA POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2

Wytyczne zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie zagrożenia COVID-19 - Materiały Polskiej Rady Resuscytacji Kraków.

Instrukcja obsługi automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED, będących na wyposażeniu AGH. - Materiały Physio Control.

Zgodnie z  wytycznymi międzynarodowych organizacji  (ILCOR/AHA/ERC) –
miejsca, gdzie znajdują się automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED oznakowane są międzynarodowym symbolem AED: błyskawicą w sercu oraz znakiem krzyża po prawej stronie.

AUTOMATYCZNE, ZEWNĘTRZNE DEFIBRYLATORY AED W AGH

Automatyczne, zewnętrzne defibrylatory w AGH:

 1. Budynek Główny – Biuro Rektora – A0.
 2. Budynek Administracji AGH - Portiernia - C1.
 3. Brama Główna AGH – Portiernia - U2.
 4. Budynek Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - Wejście główne - B1.
 5. Budynek Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - Portiernia – B5.
 6. Budynek Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – D17.
 7. Budynek Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii - Szatnia - D 16.
 8. Budynek Wydziału Zarządzania AGH - Portiernia - D14.
 9. Miasteczko Studenckie – DS 8.
 10. Basen AGH – U11.
 11. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH - U12.

 oraz defibrylatory  nie będące własnością AGH lub znajdujące się w pobliżu:

 1. Przychodnia Zdrowia „Scanmed” – ul. Akademicka 5 – U3.
 2. Przychodnia Zdrowia "Scanmed" - ul. Armii Krajowej 5 - U10.
 3. Stadion piłkarski Wisła Kraków S.A. - ul. Reymonta 22.
Mapa kampusu AGH zawierająca piktogramy informujące o rozmieszczeniu automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED.
Mapa terenu AGH z oznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się automatyczne zewnętrzne defibrylatory AED.

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W AGH

Szczegółowe zasady dotyczące apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej
są uregulowane w Zarządzeniu Rektora nr 25/2019 w sprawie apteczek i udzielania pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki (rodzaj i ilość środków opatrunkowych) reguluje załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 25/2019.

Apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej lub miejsce, w którym się znajduje powinno być oznakowane białym krzyżem na zielonym tle. 

INSTRUKCJE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W AGH

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w AGH - podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w AGH - oparzenia, porażenie prądem, omdlenie, ciało obce, złamania, krwotoki, zadławienie.