Wybór krzesła na stanowisku pracy z monitorem ekranowym

Wybór krzesła na stanowisku pracy z monitorem ekranowym obsługiwanym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.148.973.

Krzesło ma znaczący wpływ na komfort pracy siedzącej, pozycję przy pracy, decyduje o obciążeniu kręgosłupa i kończyn górnych.

Duży wybór różnego typu siedzisk oferowanych na rynku może stwarzać  problem kryteriów, jakimi należy się kierować przy docyzji o wyborze.

 

Proponujemy w związku z tym następujące kryteria wyboru:

 

  1. Spełnienie obowiązkowych wymagań określonych w przepisach bhp - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.148.973; załącznik minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem krzesło MUSI posiadać:

a)      co najmniej pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi,

b)      wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

c)      regulację wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm licząc od podłogi,

d)      regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu,

e)      wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

f)       możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

g)      podłokietniki,

h)      mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne z pozycji siedzącej.

2. Sekcja BHP proponuje wzięcie pod uwagę również innych cech ergonomicznych siedziska, które mogą istotnie wpłynąć na komfort pracy siedzącej

a)      mechanizm 

  • synchroniczny ruch siedziska i oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego (tzw. "dynamiczne siedzenie").

b)      oparcie

  • podparcie lędźwiowe tzw. mulda lędźwiowa -wsparcie dla kręgosłupa w okolicy, lędźwiowej (z regulacją lub bez regulacji),
  • regulacja siły odchylania oparcia,
  • wysokość oparcia min. 50 cm.

c)       siedzisko

  • głębokość oraz szerokość krzesła dostosowana do indywidualnych potrzeb (zalecana regulacja)
  • wyprofilowana krawędź płyty siedziska, tak aby nie uciskała ud (zakłócenia krążenia kończyn dolnych)

d)      podłokietnik

  • regulacja wysokości,
  • miękka nakładka,
  • regulacja szerokości podłokietników.