MYCIE OKIEN A PRACA NA WYSOKOŚCI

Jednym z większych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas mycia okien jest upadek na niższy poziom. Dla zapewnienia bezpieczeństwa warto przestrzegać poniższych ustaleń. W szczególności do ich przestrzegania są zobowiązani kierownicy odpowiedzialni za pracowników wykonujących pracę mycia okien.

Nie stanowi w myśl przepisów pracy na wysokości mycie okien:

  • przy zamkniętym skrzydle wykonywane z powierzchni podłogi lub przy wykorzystaniu drabinki, pomostu do wysokości 1 metra nad powierzchnią podłogi,
  • mycie otwartego okna z powierzchni podłogi bez wychylania się poza ościeżnicę mytego okna.

Prace związane z myciem okien przy których występuje zagrożenie upadku z wysokości powyżej 1 metra, w myśl przepisów są pracami na wysokości np. :

  • przy wykorzystaniu drabinki, pomostu powyżej 1 metra,
  • przy otwartym skrzydle z powierzchni podłogi, przy wychylaniu się pracownika na zewnątrz poza ościeżnicę mytego okna oraz przy otwartym skrzydle gdy pracownik znajduje się na drabince, pomoście - wysokość na jakiej pracuje pracownik liczymy od podłoża na zewnątrz budynku.

Prace na wysokości zakwalifikowane są do prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym obwarowane są szczegółowymi wymaganiami m.in. :

  • prace te mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz szkolenia w zakresie bhp, uprawniające do prac na wysokości,
  • wymagane jest zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami,
  • (każdorazowo) przed przystąpieniem do wykonywania prac na wysokości wymagane jest ukończenie instruktażu obejmującego w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
  • zapewnienia stosowania przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, takiego jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem przymocowaną do stałych elementów konstrukcji,
  • zapewnienia stosowania przez pracowników hełmów ochronnych.

Wymogi te muszą być bezwzględnie stosowane oraz udokumentowane.

W czasie mycia okien zabronione jest wchodzenie na meble, parapety, wychylanie się poza część zewnętrzną parapetu.

Przy myciu okien należy zachować szczególną ostrożność.