INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

Przepisanie szkolenia BHP AGH.

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW AGH

Sekcja BHP AGH informuje o najbliższym szkoleniu BHP dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu:

25 stycznia 2019 roku (piątek) o godzinie 15:00.

Miejsce: Budynek A-3/A-4 (łącznik), sala 105.

Szkolenie dotyczy studentów I i II stopnia, którzy  rozpoczęli naukę
w roku akademickim 2018/2019  i nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w AGH.

UWAGA 

Wszyscy studenci, którzy odbyli szkolenie BHP na AGH w latach ubiegłych 

nie muszą być obecni na szkoleniu i mają możliwość zaliczenia.

Szczegóły co należy zrobić aby zaliczyć szkolenie BHP z lat ubiegłych, znajdują

się TUTAJ.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.*

Druk skierowania na badanie lekarskie studenta szkoły wyższej.

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.