INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AGH, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w AGH , przysługuje możliwość przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia zrealizowanego w latach ubiegłych jest informacja w systemie „Wirtualna Uczelnia” w zakładce dane dodatkowe (Szkolenie BHP) oraz informacja na podstawie list obecności w przypadku szkoleń w latach 2019-2020. W związku z trwającymi pracami nad zautomatyzowaniem procesu migracji danych z systemu "Wirtualna Uczelnia" do systemu "USOS" oraz list obecności w latach 2019-2020 wszyscy studenci, którzy będą mieli udokumentowane szkolenie, będzie ono automatycznie przepisane a informacja o zaliczeniu będzie umieszczona w systemie USOS w późniejszym terminie. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem oraz tym, że siedziba Sekcji BHP AGH dzieli pomieszczenia budynku U-3 wspólnie z Przychodnią akademicką "Scanmed". Ustala się co następuje:

1. Osobiste wizyty studentów w sprawach BHP, wymagają wcześniejszego umówienia się  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkoleniabhp@agh.edu.pl

2. W związku z licznymi pytaniami od studentów - Sekcja BHP AGH informuje, że nie odpowiada za techniczną stronę procesu przepisywania. Prosimy w tej sprawie kontaktować się z działem pomocy USOS.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.*

Druk skierowania na badanie lekarskie studenta szkoły wyższej.

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.