INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW AGH ONLINE

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2022/2023. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu. 

Obowiązkowe szkolenie skierowane jest do studentów, rozpoczynających kształcenie w AGH w roku akademickim 2022/2023 oraz studentów, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach. Szkolenie jest obowiązkowe a brak zaliczenia może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP online, znajduje się TUTAJ.

Zadaniem Państwa jest zapisanie się na kurs w terminie od 23 grudnia 2022 roku (od godziny 09:00 CET) do 15 stycznia 2023 roku (do godziny 23:59 CET) oraz zrealizowanie sześciu tematów (8 wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu najpóźniej do dnia 23 stycznia 2023 roku (do godziny 23:59 CET).

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich tematów wraz z pozytywnym rozwiązaniem pytań testowych w w/w terminie.

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

KOMUNIKAT W SPRAWIE INFORMACJI O SZKOLENIU BHP AGH STUDENTA NA KONCIE USOS

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie wpisu ze szkolenia BHP dla studentów AGH informujemy, że szczegóły dotyczące szkolenia w systemie USOS AGH znajdują się w zakładce "Dla studentów", w kafelku "Oceny Końcowe" klikając w zapis "zal." wyświetlana jest data, która jest równoznaczna z ukończeniem szkolenia (patrz grafika poniżej). W przypadku braku takiego "kafelka" prosimy o kontakt z USOS AGH pod adresem: pomoc-usos@agh.edu.pl

W każdym przypadku, dotyczącym szkolenia BHP dla studentów AGH kontakt pod adresem: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH.

Grafika zawierająca informację, gdzie student ma informację o szkoleniu BHP w systemie USOS AGH.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.*

Druk skierowania na badanie lekarskie studenta szkoły wyższej.

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.