OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH

Gratulując Państwu przyjęcia do Naszej Uczelni, serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Szkolenie dotyczy studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w AGH.

Zdając sobie sprawę z możliwych utrudnień w przyjściu na powyższe szkolenie (możliwymi zajęciami dydaktycznymi oraz mało wygodną godzinę rozpoczęcia szkolenia) wysoce zalecamy wcześniejsze (przed rozpoczęciem roku akademickiego) ukończenie szkolenia.

W oparciu o doświadczania z lat ubiegłych informujemy, iż szkolenia przed rozpoczęciem roku akademickiego zostały bardzo dobrze przyjęte przez studentów i zdecydowana większość w nich uczestniczyła.Ponieważ niektóre terminy (godziny) mogą być obciążone dużą frekwencją, dla pewności wejścia na salę proponujemy skorzystanie z terminów wcześniejszych. Harmonogram szkoleń zamieszczony jest poniżej.

!!! UWAGA !!!

Przypominamy  że zgodnie z komunikatem rekrutacyjnym, kandydat na studia zobowiązany jest wydrukować i zabrać na zajęcia kartę szkolenia (z kod. paskowym) w pełnym formacie A4 - poziomo.

Wskazane jest zabrać dowód osobisty oraz długopis. Serdecznie zapraszamy.

Osoby, które odbyły szkolenie BHP dla studentów AGH w latach ubiegłych zapraszamy TUTAJ.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH 2018/2019

Wydział Terminy szczególnie zalecane
Data/miejsce
Terminy obowiązkowe
Data/miejsce
Górnictwa i Geoinżynierii. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018 godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji.
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki.
27.09.2018 (czwartek)– godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska.
27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki.
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Odlewnictwa. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Metali Nieżelaznych. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
03 (środa) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 14:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 10:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
02 (wtorek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Zarządzania. 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Energetyki i Paliw.
UWAGA Tylko kierunek "Technologia chemiczna"
27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
04 (czwartek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Fizyki i Informatyki Stosowanej 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
29.09.2018 (sobota) – godz. 14:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7.
Matematyki Stosowanej 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 14:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7
Humanistyczny 27.09.2018 (czwartek) – godz. 10:00
28.09.2018 (piątek) – godz. 10:00
30.09.2018 (niedziela) – godz. 17:00
Klub STUDIO – ul. Budryka 4
05 (piątek) 10.2018, godz. 17:30
Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

Przepisanie szkolenia BHP AGH.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.*

Druk skierowania na badanie lekarskie studenta szkoły wyższej.

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.