INFORMACJE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.*

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW AGH ONLINE

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2021/2022. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu. 

Kurs skierowany jest dla studentów, rozpoczynających studia AGH w roku akademickim 2021/2022. W szkoleniu powinni uczestniczyć studenci, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach. Przypominamy, że brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów AGH może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP online, znajduje się TUTAJ.

Zadaniem Państwa jest zapisanie się na kurs w terminie od 28 września 2021 roku (od godziny 15:00 CET) do 12 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET) oraz zrealizowanie pięciu tematów (wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET).

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich pięciu tematów wraz z pozytywnym rozwiązaniem pytań testowych w w/w terminie.

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AGH, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w AGH , przysługuje możliwość przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia zrealizowanego w latach ubiegłych jest informacja w systemie „Wirtualna Uczelnia” w zakładce dane dodatkowe (Szkolenie BHP) oraz informacja na podstawie list obecności w przypadku szkoleń w latach 2019-2020. W związku z trwającymi pracami nad zautomatyzowaniem procesu migracji danych z systemu "Wirtualna Uczelnia" do systemu "USOS" oraz list obecności w latach 2019-2020 wszyscy studenci, którzy będą mieli udokumentowane szkolenie, będzie ono automatycznie przepisane a informacja o zaliczeniu będzie umieszczona w systemie USOS w późniejszym terminie. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem oraz tym, że siedziba Sekcji BHP AGH dzieli pomieszczenia budynku U-3 wspólnie z Przychodnią akademicką "Scanmed". Ustala się co następuje:

1. Wstrzymuje się osobiste wizyty studentów w pomieszczeniach Sekcji BHP AGH do odwołania.

2. W sprawach BHP wymagających wyjaśnień, uprasza się o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkoleniabhp@agh.edu.pl

3. W związku z licznymi pytaniami od studentów - Sekcja BHP AGH informuje, że nie odpowiada za techniczną stronę procesu przepisywania. Prosimy w tej sprawie kontaktować się z działem pomocy USOS.

INFORMACJE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA STUDENTÓW AGH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.*

Druk skierowania na badanie lekarskie studenta szkoły wyższej.

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.