ZALICZENIE SZKOLEŃ BHP DLA STUDENTÓW AGH Z LAT UBIEGŁYCH

Możliwość zaliczenia dotyczy studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia w AGH (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy odbyli już takie szkolenie w AGH w latach ubiegłych.

Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję jak należy prawidłowo wypełnić kartę szkolenia:

  1. Pobrać kartę szkolenia studenta z systemu rekrutacji (karta z kodem kresowym) wydrukować i następnie wypełnić zgodnie z punktem 3 instrukcji.
  2. W przypadku braku możliwości dostarczenia karty szkolenia studenta z kodem kreskowym - można taką kartę pobrać w linku zamieszczonym TUTAJ, następnie wydrukować i wypełnić obie części według instrukcji zamieszczonej poniżej:
  3. W rubryce "Data szkolenia" należy wpisać datę szkolenia następnie Wydział (skrót) na którym odbyliśmy szkolenie BHP oraz numer albumu studenta. 

PRZYKŁAD: 01.10.2016 roku, WGiG, nr alb. 123456


UWAGA - jeżeli nie pamiętasz daty szkolenia, sprawdź na swoim wirtualnym koncie studenta w systemie "Dziekanat XP" W przypadku kiedy student nie ma możliwości sprawdzić daty szkolenia, prosimy uzupełnić rubrykę wpisując rok akademicki, w którym odbywaliśmy szkolenie następnie Wydział (skrót) oraz numer albumu studenta.

 

PRZYKŁAD: rok ak. 2015/2016, WGiG, nr alb. 123456

Pozostałe dane w kartach bez kodu kreskowego należy uzupełnić zgodnie z aktualnymi informacjami. Wydział, rodzaj studiów, tryb, kierunek i grupę - na których obecnie studiujemy, pamiętając aby czytelnie podpisać (imieniem i nazwiskiem) obie części karty szkolenia studenta.

Wypełnioną kartę studenci przekazują staroście lub innej wyznaczonej osobie (szczególnie dotyczy studentów II-go stopnia).

Starostowie oraz studenci indywidualni, przynoszą zebrane karty do Sekcji BHP -  Budynek U-3; PUNKT ODBIORU KART - na półpiętrze, godz. 8:oo -15:3o (pon-pt)

Karty dostarczamy w całości (proszę nie rozcinać kart).