ZALICZENIE SZKOLEŃ BHP Z LAT UBIEGŁYCH

Możliwość zaliczenia już odbytych szkoleń w latach ubiegłych (tylko na AGH) dotyczy studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia w AGH (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję jak należy prawidłowo wypełnić kartę szkolenia:

  1. Pobrać kartę szkolenia studenta z systemu rekrutacji (karta z kodem kresowym) wydrukować i następnie wypełnić zgodnie z punktem 3 instrukcji.
  2. W przypadku braku możliwości dostarczenia karty szkolenia studenta z kodem kreskowym - można taką kartę pobrać w linku zamieszczonym TUTAJ, następnie wydrukować i wypełnić obie części według instrukcji zamieszczonej poniżej:
  3. W rubryce "Data szkolenia" należy wpisać datę szkolenia następnie Wydział (skrót) na którym odbyliśmy szkolenie BHP oraz numer albumu studenta. 

PRZYKŁAD: 01.10.2016 roku, WGiG, nr alb. 123456


UWAGA - jeżeli nie pamiętasz daty szkolenia, sprawdź na swoim wirtualnym koncie studenta w systemie "Dziekanat XP" W przypadku kiedy student nie ma możliwości sprawdzić daty szkolenia, prosimy uzupełnić rubrykę wpisując rok akademicki następnie Wydział (skrót) oraz numer albumu studenta.

PRZYKŁAD: rok ak. 2015/2016, WGiG, nr alb. 123456

Karty bez kodu kreskowego należy wypełnić (obie części) zgodnie z aktualnym stanem - wydział (skrót), rodzaj studiów, tryb, kierunek - na którym obecnie studiujemy, pamiętając aby czytelnie podpisać (imieniem i nazwiskiem)

Wypełnioną kartę studenci przekazują staroście lub innej wyznaczonej osobie (szczególnie dotyczy studentów II-go stopnia).

Starostowie oraz studenci indywidualni, przynoszą zebrane karty do Sekcji BHP -  Budynek U-3; PUNKT ODBIORU KART - na półpiętrze, godz. 8:oo -15:3o (pon-pt)

Karty dostarczamy w całości (proszę nie rozcinać kart).