• mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

PRZEPISYWANIE SZKOLEŃ BHP AGH

Możliwość przepisania dotyczy studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia w AGH (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy odbyli już takie szkolenie tylko w AGH w latach ubiegłych.

Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję jak należy prawidłowo wypełnić kartę szkolenia:

  1. Pobrać kartę szkolenia studenta z linku zamieszczonego TUTAJ, następnie wydrukować i wypełnić obie części według instrukcji zamieszczonej poniżej:
  2. W rubryce "Data szkolenia" należy wpisać datę szkolenia następnie Wydział (skrót) na którym odbyliśmy szkolenie BHP oraz numer albumu studenta. 

PRZYKŁAD: 01.10.2016 roku, WGiG, nr alb. 123456


UWAGA - jeżeli nie pamiętasz daty szkolenia, sprawdź na swoim wirtualnym koncie studenta w systemie "Dziekanat XP" W przypadku kiedy student nie ma możliwości sprawdzić daty szkolenia, prosimy uzupełnić rubrykę wpisując rok akademicki następnie Wydział (skrót) oraz numer albumu studenta.

PRZYKŁAD: rok ak. 2015/2016, WGiG, nr alb. 123456

Pozostałe dane należy zakreślić oraz uzupełnić, zgodnie z aktualnymi informacjami. Wydział, rodzaj studiów, tryb, kierunek i grupę - na których obecnie studiujemy, pamiętając aby czytelnie podpisać (imieniem i nazwiskiem) obie części karty szkolenia studenta.

Wypełnioną kartę studenci przekazują staroście lub innej wyznaczonej osobie (szczególnie dotyczy studentów II-go stopnia).

Starostowie oraz studenci indywidualni, przynoszą zebrane karty w terminach dyżurów pracowników Zespołu ds. Szkoleń Sekcji BHP.

UWAGA - Karty dostarczamy w całości (proszę nie rozcinać części).

 

Sekcja BHP AGH

Telefon: 12-617-32-45

 E-mail: bhp@agh.edu.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń BHP dla studentów AGH

 

ul. Akademicka 5

Budynek U-3, II piętro

pok. 202


mgr inż. Andrzej Stanek
tel: 12-617-51-70
E-mail: astanek@agh.edu.pl

Łukasz Rzeźniewski
tel: 12-617-51-70
E-mail: lar@agh.edu.pl

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza