WYKAZ PRZYCHODNI

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich:


1.  Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy*

31-504 Kraków  ul. Zygmunta Augusta 1

Informacje o rejestracji na badania :

● tel. (12) 424-20-13, (12) 424-20-22

od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 7.15  do 14.30 

 

* Aneks do umowy nr 10/RSPZ/2015 z dnia 12.02. 2014  roku obwiązuje do 15.04. 2017 roku.