WYKAZ PRZYCHODNI

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów ,słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała umowy na badania lekarskie w zakresie Medycyny Pracy : kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni  na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych, lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania wykonywane będą bezpłatnie w tych przychodniach i szpitalach, w których  ważna jest umowa. Umowy obowiązują do 30.11.2018 roku , za wyjątkiem Małopolskiego  Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie,  w którym ważność umowy kończy się 16.04. 2019 roku. Lekarz medycyny pracy decyduje o zakresie badań niezbędnych do wydania zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, zaświadczenia będą wydawana w dwóch egzemplarzach.

!!! UWAGA !!!

Rejestracja odbywa się tylko na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Zleceniodawcę.

Wykaz jednostek, z którymi AGH podpisała umowy w 2018 roku :

 

1.Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

31-504 Kraków  ul. Zygmunta Augusta 1

Informacje o rejestracji:

tel. (12) 424-20-13, (12)424-20-22 ,

734-497-184,  734-497-187

od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 7.30  do 15.15.  

 

2. CENTERMED Spółka z o.o.

 Plac  Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów

Informacja o rejestracji na badania lekarskie:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 -20:00

Tarnów ul. Słoneczna 32, I piętro, tel. (14) 621 70 03  w godz. 7:00 - 20:00

Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 13, tel. (14) 611 54 50, w  godz. 7:00 - 20:00

Brzesko ul. Browarna 5c, tel. (14) 663 51 41,  w godz.  7:00 - 20:00

Nowy Sącz, ul. Węgierska 188, tel. (18) 442 52 72, w godz. 7:00 - 20:00.

 

Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rejestracja na badania. W przypadku rejestracji osobiście w poszczególnych

placówkach jest ona  realizowana  na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Zleceniodawcę.

 

3. Centrum Medyczne Falck Medycyna Sp. z o. o.

30-036 Kraków ul. Mazowiecka 4 – 6

Informacja o rejestracji na badania lekarskie:

tel. (12) 630 49 00

Badania można wykonać codziennie w godz.  7:30 – 12:30.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

 

4. Szpital Powiatowy w Limanowej

34 -600 Limanowa  ul. Piłsudskiego 61

Informacja o rejestracji  na badania:

tel. (18) 33-01-710 lub (18)  33 01 720

poniedziałek ,wtorek, środa w godz.   7:00  - 17:00

czwartek, piątek w godz. 7:00  - 14:00

formy rejestracji do poradni specjalistycznych :

rejestracja osobista rejestracja przez osoby trzecie, rejestracja telefoniczna.

 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych  i Administracji w  Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

Informacja o rejestracji  na badania:

tel. (12 ) 662 31 25 / Medycyna Pracy /

poniedziałek – czwartek w godz.  8:00 -  14:00

piątek w godz.  8:00 – 13:00.

 

6. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ERGOMED

Spółka z o.o. , Spółka Komandytowa

ul. Bonarka 18,  30-415 Kraków

Informacja o rejestracji na badania:

tel. (12 ) 266 21 95 . 512 614 122

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00

filia w Wieliczce  Pl. Kościuszki 1.  32-020 Wieliczka

tel. (012) 288 30 21

poniedziałek - środa w godz.14:00-16:00.

 

7. NZOZ Diagmed  Sp. z o.o.

ul. Lwowska  20,  33-300 Nowy Sącz

Informacja o rejestracji na badania :

tel. (18) 442 36 87

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 –18:00.

 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Myślenicach 

ul. Szpitalna 2,  32-400 Myślenice

Informacja o rejestracji na badania:

tel. (12 ) 273 02 72

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 14:00

wtorek 14:00-19:00.

 

9. Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Informacja o rejestracji na badania:

tel. ( 33) 872 32 10

poniedziałek – piątek  w godz. 7:00 - !4:00.