WYKAZ PRZYCHODNI

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów ,słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała umowy na badania lekarskie w zakresie Medycyny Pracy : kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni  na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych, lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania wykonywane będą bezpłatnie w tych przychodniach i szpitalach, w których  ważna jest umowa. Umowy obowiązują do 30.11.2018 roku , za wyjątkiem Małopolskiego  Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie,  w którym ważność umowy kończy się 16.04.2020 roku. Lekarz medycyny pracy decyduje o zakresie badań niezbędnych do wydania zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, zaświadczenia będą wydawana w dwóch egzemplarzach.

!!! UWAGA !!!

Rejestracja odbywa się tylko na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Zleceniodawcę.

Wykaz jednostek, z którymi AGH podpisała umowy:

 

1.Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

31-504 Kraków  ul. Zygmunta Augusta 1

Informacje o rejestracji:

tel. (12) 424-20-13, (12)424-20-22 ,

734-497-184,  734-497-187

od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 7.30  do 15.15.